Disclaimer voor www.piecestellastory.nl

 

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.piecestellastory.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Pieces tell a Story.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere
manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pieces tell a Story is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere
materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pieces tell a Story.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en
de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een
aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Pieces tell a Story te mogen claimen of te veronderstellen.

Pieces tell a Story streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de
inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Pieces tell a Story aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.piecestellastory.nl op deze pagina.

 

© 2018 - 2023 Pieces tell a Story | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel